Stypendium
images/pomocnicze_szablon/szkola.jpg

Październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych miesiąc bibliotek

 

Święto zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku.

Przez kilka lat obchody odbywały się w czwarty poniedziałek października, a od roku 2008 r. trwają przez cały miesiąc.

Celem świętowania jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce oraz w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

 W bieżącym roku przewodnie hasło święta brzmi:

„Baśnie i legendy z całego świata”

          W ramach tegorocznych obchodów zapraszam do wzięcia udziału w dwóch konkursach. W konkursie na LOGO, które będzie wizytówką i znakiem rozpoznawalnym naszej biblioteki szkolnej oraz konkursie plakatowym reklamującym bibliotekę szkolną.

 Celem konkursów jest wybór, spośród zgłoszonych prac, najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej biblioteki szkolnej, oraz plakatu zachęcającego do odwiedzin i wypożyczeń w bibliotece.

Pośrednim celem jest kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

 Projekt logo powinien: być oryginalną pracą,  kojarzyć się z biblioteką i identyfikować ze szkołą (zawierać nazwę Biblioteka Szkolna w Kuryłówce.), być łatwy do powielania. 

Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niżej zamieszczonego regulaminu:

Konkurs na projekt graficzny - LOGO biblioteki szkolnej

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna

2. Adresatem konkursu są uczniowie szkoły.

3. Cele konkursu:

- zachęcanie uczniów do aktywności twórczej,

- promocja biblioteki.

II. Struktura i przebieg konkursu.

1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.

2. Termin realizacji – 11. 10. 2021  do 29.10.2021 r.

3. Szczegółowych informacji udzieli nauczyciel bibliotekarz

III. Przedmiot konkursu.

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczniów logo biblioteki, które stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej biblioteki Szkoły Podstawowej w Kuryłówce.

2. Projekt logo powinien być oryginalną pracą, kojarzyć się z biblioteką i identyfikować ze szkołą - zawierać nazwę Biblioteka Szkolna w Kuryłówce.

3. Logo powinno składać z logotypu (stylizacji literowej) oraz elementu graficznego będącego symbolem. Projekt powinien zostać otoczony transparentnym tłem (przezroczystym).

4. Projekt powinien mieć wymiary maksymalne wymiary 10cm x 10cm

5. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jeden projekt logo.

6. Projekt powinien być łatwy do powielania i skalowania (powiększania obrazu bez utraty zawartości wizualnej).

IV. Kryteria oceniania.

Ocenie podlegają: oryginalność, czytelność i funkcjonalność oraz estetyka wykonania projektu.

V. Zasady zgłaszania prac konkursowych.

Prace konkursowe należy złożyć w bibliotece w terminie do dnia 29. października 2021 r.

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu.

1. Oceny prac konkursowych dokona Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

2. Zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana nagroda rzeczowa.

VII. Prawo autorskie.

1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie. Uczestnik konkursu oświadcza, że projekt logo jest jego pomysłem autorskim oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich.

2. Autor projektu przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec organizatora konkursu w sprawie

naruszenia praw autorskich dotyczących zgłoszonego pomysłu.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu.

 

Konkurs  „Plakat reklamujący bibliotekę szkolną”

 1. Cele konkursu:
 1. Rozbudzenie zainteresowań artystycznych i czytelniczych w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 2. Promocja i popularyzacja biblioteki.
 3. Mobilizowanie uczniów do czytania.
 1. Termin konkursu: Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do 29.10.2021 roku.
 • Warunki konkursu:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kuryłówce.
 2. Każdy uczeń może złożyć jedną pracę.
 3. Prace mogą być wykonane techniką dowolną, nie w mniejszym formacie jak A3. Liczy się kreatywność autorów, zgodność z tematem konkursu i estetyka wykonania.
 4. Praca powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko oraz klasa)
 5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, wyeksponowane na tablicy bibliotecznej, a ich zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 6. Wyniki zostaną podane 5. listopada 2021r